Ruslan Ryska 1 av John Langran och Natalya Veshnyeva.
Ruslan Ryska 1 motsvarar kraven för Europarådets nivå A1 för språkinlärning. Introduktionen till det ryska alfabetet ger en förklaring till varje bokstav och visar hur bokstäverna ska uttalas med hjälp av internationella ord som är lätta att känna igen. De tio lektionerna innehåller:
- Innehållsförteckning där du kan kolla dina framsteg
- Serier som hjälper lärarna att introducera nya ord och tala om ämnet
- Dialoger för att introducera nya ord och nya meningsstrukturer när vi följer Ivan, Vadim, Ljudmila och deras vänner - En ordlista med nya ord i den ordning de förekommer i texten
- Bakgrundsinformation på svenska och tydliga grammatikförklaringar
- Läs- och skrivövningar
- Hörövningar med tillhörande text längst bak i boken
- Talövningar med rollspelssituationer, förslag till parövningar och språklekar
- Lästexter om Igors resa runt i Ryssland
- Översättningsövningar
- Några sånger och dikter för elever.
I slutet av boken finns facit till övningarna, grammatiköversikt, vägledning i uttal och interpunktion, rysk-svensk och svensk-rysk ordlista.

Lärarhandledning, prov och support för elever och facit till övningarna finns på Internet.