Ruslan Ryska 1 av John Langran och Natalya Veshnyeva.
Ruslan Ryska 1 är en nybörjarkurs i ryska för ungdomar och vuxna. Innehållet är modernt och kommunikativt med en systematisk introduktion till grundläggande rysk grammatik. Kursen är avsedd för grupper och även för självstudier. Studenter som studerar själva har nytta av att använda cd-romversionen av kursen. (se nedan).

Introduktionen till det ryska alfabetet ger en förklaring till varje individuell bokstav. Den visar hur bokstäverna uttalas genom användande av internationella ord, som är förhållandevis enkla för studenterna/kursdeltagarna att känna igen.

De tio lektionerna innehåller:
· En teckning som hjälper lärarna att introducera nya ord. De är till hjälp för att ställa frågor och ge svar och även för repetition.
· Dialoger för att introducera ny vokabulär och nya meningskonstruktioner när vi följer Ivan, Vadim, Ljudmila, hennes familj och vänner i deras äventyr.
· En vokabulär med nya ord i den ordning de kommer.
· Bakgrundsinformation på svenska och tydliga grammatikförklaringar.
· Övningar baserade på det nya språket samt läs - och skrivövningar.
· Avlyssningsövningar med tillhörande text längst bak i boken.
· Talövningar med rollspelssituationer, förslag till parövningar och språklekar.

I slutet av boken finns facit till övningarna samt en rysk-svensk ordlista.