Ruslan Ryska 1
Ruslan Ryska 2
Ruslan Ryska 3
  

RUSLAN RYSKA 1 är en nybörjarkurs i ryska för ungdomar och vuxna. Innehållet är modernt och kommunikativt med en systematisk introduktion till grundläggande rysk grammatik. Kursen är avsedd för grupper och även för självstudier.

Ruslan Ryska 1 motsvarar helt kraven för Europarådets nivå A1 för språkinlärning.

Introduktionen till det ryska alfabetet ger en förklaring till varje individuell bokstav. Den visar hur bokstäverna uttalas genom användande av internationella ord, som är förhållandevis enkla för studenterna/kursdeltagarna att känna igen.

De tio lektionerna innehåller:
· en teckning som hjälper lärarna att introducera nya ord. De är till hjälp för att ställa frågor och ge svar och även för repetition.
· dialoger för att introducera ny vokabulär och nya meningskonstruktioner när vi följer Ivan, Vadim, Ljudmila, hennes familj och vänner i deras äventyr.
· en vokabulär med nya ord i den ordning de kommer.
· bakgrundsinformation på svenska och tydliga grammatikförklaringar.
· övningar baserade på det nya språket samt läs- och skrivövningar.
· avlyssningsövningar med tillhörande text längst bak i boken.
· talövningar med rollspelssituationer, förslag till parövningar och språklekar.

Det finns ljudinspelningar av hög kvalitet med fri tillgång till ljudfiler online eller en ljud-CD.

I slutet av boken finns facit till övningarna samt en rysk-svensk ordlista.

RUSLAN RYSKA 1 ÖVNINGSBOK
Denna övningsbok ger dig som studerande ett stort utbud av kompletterande övningsuppgifter till kursen Ruslan Ryska 1. Den kan användas individuellt för självstudier eller i lärarledd grupp, då i form av självständiga och gemensamma övningar, hemarbete och tester.

Det finns ljudinspelningar av hög kvalitet med fri tillgång till ljudfiler online eller en ljud-CD.

Ruslan Ryska 1 Textbok - ISBN 9781899785872
Ruslan Ryska 1 Textbok CD - ISBN 9781899785841
Ruslan Ryska 1 Övningsbok - ISBN 9781899785896
Ruslan Ryska 1 Övningsbok CD - ISBN 9781912397020


  

RUSLAN RYSKA 2
Ruslan Ryska 2 är en fortsättning på Ruslan Ryska 1. Innehållet är modernt och kommunikativt med en systematisk koppling till grammatiken. Materialet kan användas i lärarledd grupp eller för individuella studier.

Ruslan Ryska 2 motsvarar helt kraven för Europarådets nivå A2 för språkinlärning.

Ruslan Ryska 2 Lärobok. Andra svenska utgåvan 2021. Detta är en ny uppdaterad upplaga i fullfärg.
De tio lektionerna innehåller:
· ett sammandrag av varje lektions innehåll
· en teckning för att presentera lektionens tema
· dialoger för att introducera ny vokabulär och ny meningsbyggnad
· äventyr med Ivan, Vadim, Ljudmila och deras vänner i Moskva, och även den "typiske utlänningen" som har alla möjliga problem med vardagslivet i Ryssland
· vokabulär med de nya orden
· bakgrundsinformation på ryska
· ny grammatik med förklaring
· läsövningar, hör- och skrivövningar, talövningar, rollspel och språklekar.

I slutet av boken finns texter till hörövningarna, en grammatiköversikt och en rysk-svensk ordlista med alla ord som ingår i Ruslan Ryska 1 & 2, ungefär 2.300 ord.

Facit till övningarna finns på internet.

Det finns ljudinspelningar av hög kvalitet med fri tillgång till ljudfiler online eller en ljud-CD.

Ruslan Ryska 2 Övningsbok innehåller mer än 150 extra övningar. Den kan användas individuellt för självstudier eller i lärarledd grupp, då i form av självständiga och gemensamma övningar, hemarbete och tester.

Ruslan Ryska 2 Textbok. ISBN 9781912397204
Ruslan Ryska 2 set med 2 cd-skivor. ISBN 9781912397167
Ruslan Ryska 2 Övningsbok. ISBN 9781912397082
Ruslan Ryska 2 Övningsbok CD. ISBN 9781912397099  

RUSLAN RYSKA 3
Ruslan Ryska 3 är en kurs i avancerad ryska för ungdomar och vuxna som tidigare har arbetat med Ruslan Ryska 1 och 2 eller annan likvärdig ryskkurs. Detta är en kurs på tio lektioner som motsvarar Europarådets B1-nivå och till viss del även nivå B2. Materialet är lämpligt för gymnasieskolans Steg 3 och 4 och för universitetsnivå.

Kursen utgör en fortsättning på berättelsen från Ruslan 1 och 2. Den innehåller rikligt med texter som ger bakgrundsinformation i varje lektion, grammatiska förklaringar och repetitionsavsnitt, ett stort antal grammatiska övningar, hörförståelsematerial, tal- och skrivövningar, dikter och sånger.

Det finns ljudinspelningar av hög kvalitet med fri tillgång till ljudfiler online eller en ljud-CD.

Ruslan Ryska 3 Textbok. ISBN 9781899785681
Ruslan Ryska 3 set med 3 cd-skivor. ISBN 9781899785414