Ruslan Ryska 1
Ruslan Ryska 2
Ruslan Ryska 3
  

RUSLAN RYSKA 1 är en nybörjarkurs i ryska för ungdomar och vuxna. Innehållet är modernt och kommunikativt med en systematisk introduktion till grundläggande rysk grammatik. Kursen är avsedd för grupper och även för självstudier.

Introduktionen till det ryska alfabetet ger en förklaring till varje individuell bokstav. Den visar hur bokstäverna uttalas genom användande av internationella ord, som är förhållandevis enkla för studenterna/kursdeltagarna att känna igen.

De tio lektionerna innehåller:
· en teckning som hjälper lärarna att introducera nya ord. De är till hjälp för att ställa frågor och ge svar och även för repetition.
· dialoger för att introducera ny vokabulär och nya meningskonstruktioner när vi följer Ivan, Vadim, Ljudmila, hennes familj och vänner i deras äventyr.
· en vokabulär med nya ord i den ordning de kommer.
· bakgrundsinformation på svenska och tydliga grammatikförklaringar.
· övningar baserade på det nya språket samt läs- och skrivövningar.
· avlyssningsövningar med tillhörande text längst bak i boken.
· talövningar med rollspelssituationer, förslag till parövningar och språklekar.

Ljudinspelningar av hög kvalitet finns att köpa som cd-skiva. Online finns gratis tillgång till samma inspelningar.

I slutet av boken finns facit till övningarna samt en rysk-svensk ordlista.

Ruslan Ryska 1 motsvarar helt kraven för Europarådets nivå A1 för språkinlärning.

RUSLAN RYSKA 1 ÖVNINGSBOK
Denna övningsbok ger dig som studerande ett stort utbud av kompletterande övningsuppgifter till kursen Ruslan Ryska 1. Den kan användas individuellt för självstudier eller i lärarledd grupp, då i form av självständiga och gemensamma övningar, hemarbete och tester.

Det finns ljudinspelningar av hög kvalitet med fri tillgång til ljudfiler online eller en ljud-CD.
  

RUSLAN RYSKA 2
"Ruslan Ryska 2" är en fortsättning på "Ruslan Ryska 1". Innehållet är modernt och kommunikativt med en systematisk koppling till grammatiken. Materialet kan användas i lärarledd grupp eller för individuella studier.

De flesta texter och dialogerna och som finns i “Ruslan Ryska 2” finns inspelade på en ljud-cd. Det finns även en övningsbok med mer än 150 övningar.

De tio lektionerna innehåller:
· ett sammandrag av varje lektions innehåll i form av en punktlista
· en teckning för att presentera lektionens tema
· dialoger för att introducera ny vokabulär och ny meningsbyggnad
· äventyr med Ivan, Vadim, Ljudmila och deras vänner i Moskva, och även den "typiske utlänningen" som har alla möjliga problem med vardagslivet i Ryssland
· vokabulär med de nya orden
· bakgrundsinformation på ryska
· ny grammatik med förklaring
· övningar som baseras på det nya materialet, läsövningar, hör- och skrivövningar, talövningar, rollspel och språklekar.

I slutet av boken finns facit till övningarna, texter till de extra hörövningarna, en grammatiköversikt samt en rysk-svensk ordlista med alla ord som ingår i “Ruslan Ryska 1 & 2”.

Det finns ljudinspelningar av hög kvalitet med fri tillgång til ljudfiler online eller en ljud-CD.

Ruslan Ryska 2 övningsbok innehåller mer än 150 extra övningar.

Ruslan Ryska 2 motsvarar helt kraven för Europarådets nivå A2 för språkinlärning.
  

RUSLAN RYSKA 3
Ruslan Ryska 3 är en kurs i avancerad ryska för ungdomar och vuxna som tidigare har arbetat med Ruslan Ryska 1 och 2 eller annan likvärdig ryskkurs. Detta är en kurs på tio lektioner som motsvarar Europarådets B1-nivå och till viss del även nivå B2. Materialet är lämpligt för gymnasieskolans Steg 3 och 4 och för universitetsnivå.

Kursen utgör en fortsättning på berättelsen från Ruslan 1 och 2. Den innehåller rikligt med texter som ger bakgrundsinformation i varje lektion, grammatiska förklaringar och repetitionsavsnitt, ett stort antal grammatiska övningar, hörförståelsematerial, tal- och skrivövningar, dikter och sånger.

Ljudinspelningar av hög kvalitet finns att köpa i set med tre cd-skivor. Online finns gratis tillgång till samma inspelningar.